29-05-2020 Informacja dotycząca zebrania z rodzicami

Szanowni Rodzice Z uwagi na obecną sytuację, zaplanowane na 2 czerwca br. zebranie z rodzicami, nie odbędzie się w tradycyjnej formie. Zachęcamy Państwa do konsultacji zdalnych z wychowawcami oraz nauczycielami uczącymi Państwa dzieci. Wychowawcy klas przekażą Państwu za pomocą e-dziennika lub innych komunikatorów informacje o możliwych formach kontaktu.

22-05-2020 Wytyczne dla osób przystępujących do egzaminu maturalnego w czerwcu 2020r.

Egzamin maturalny w 2020 r. jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się wyłącznie z części pisemnej, z zastrzeżeniem osób, które: a. w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązane są przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego lub języka obcego nowożytnego, b. zobowiązane są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. Absolwenci, o których mowa wyżej w terminie do 25 maja 2020 r., przekazują informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu do dyrektora szkoły, którą ukończyli. Informacja ta może zostać przekazana drogą elektroniczną (mailem) albo faksem. 

21-05-2020 Kalendarz rekrutacji

Uwaga uczniowie Szkół Podstawowych przedstawiamy Wam kalendarz rekrutacji i prosimy o zapoznanie się. Zapraszamy do nas już od września!!!

6-05-2020 Uwaga Maturzyści!!!

Do czasu egzaminu, czyli przez najbliższy miesiąc, w wyznaczonych terminach nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji online.

30-04-2020 "Piękne są nasze barwy ojczyste"

2 maja 2020 r. po raz 16. będziemy obchodzić Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Zostało ono wprowadzone na mocy ustawy z 20 lutego 2004 r. o zmianie ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

30-04-2020 Zmiana terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

W związku z kolejnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych informuje, że ustalone przez dyrektora dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w roku szkolnym 2019/2020  zostają zmienione z  4, 5 i 6 maja 2020 r. na 8, 9 i 10 czerwca 2020 r. 

29-04-2020 Informacje dotyczące korzystania z Office 365 w czasie zdalnej nauki

W związku z przedłużeniem konieczności prowadzenia zdalnego nauczania, proponujemy dla wszystkich korzystanie z rozbudowanego narzędzia wspomagającego pracę. Jest to platformęa sprawdzona, bezpieczna, kompatybilna z dziennikiem elektronicznym, z której korzysta wiele szkół i uczelni w kraju.

24-04-2020 Kolejne przedłużenie nauki zdalnej

Zgodnie z informacją przekazaną przez MEN do 24 maja br zostaje przedłużona przerwa w kształceniu stacjonarnym. Nauka będzie odbywać się tak jak do tej pory, zdalnie.

15-04-2020 Przedłużenie kształcenia na odległość

Zgodnie z wytycznymi MEN kształcenie na odległość zostaje przedłużone do 26 kwietnia. Zmianie ulegają terminy egzaminu maturalnego, zawodowego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Harmonogram ww egzaminów będzie ogłoszony nie później niż 3 tyg przed terminem.

8-04-2020 Życzenia Świąteczne

Alleluja, Alleluja! Wesoły nam dziś dzień nastałChrystus bowiem zmartwychwstał.Radujcie się więc i z ufnością patrzcie w przyszłość.Niech zsyła na Was łaski i wnosi zdrowie i szczęście do Waszego rodzinnego życia.

 

projekt1 unia2 unia3 unia4
perspektywny wlochy Chmura modernizacja
linki projekt unijny rekrutacja Matura
Egzamin zawodowy wywiadówki osiągnięcia galeria
bip edziennik Office 365 + Teams FB