W TYM DZIALE:

 

Szkolenie TIK dla nauczycieli przedmiotów zawodowych

 Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1. Program

Załącznik nr 2. Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 3. Deklaracja uczestnika

Załącznik nr 4. Zakres danych osobowych

Załącznik nr 5. Oświadczenie uczestnika projektu

Załącznik nr 6. Oświadczenie o wizerunku