W TYM DZIALE:

 

Warsztaty

 Formularz zgłoszeniowy

Zakres danych osobowych

Deklaracja, oświadczenie uczestnika

Oświadczenie uczestnika projektu

Wyrazanie zgody na przetwarzanie danych

Oświadczenie o wizerunku

Regulamin warsztatów naukowych