W TYM DZIALE:

 

Praktyki 2018/2019

 

Harmonogram praktyk zawodowych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej

na rok szkolny 2018/2019

 

III TŻiUG  od 7 stycznia 2019 do 1 lutego 2019 r.

Ferie zimowe 14 do 27 stycznia – uczniowie po praktykach wracają 18 lutego 2019 r.

II TH  od 7 stycznia 2019 do 1 lutego 2019 r.

Ferie zimowe 14 do 27 stycznia – uczniowie po praktykach wracają 18 lutego 2019 r.

 

III TH  od 20 maja do 14 czerwca 2019 r.

III TE od 20 maja do 14 czerwca 2019 r.