W TYM DZIALE:

 

Klauzula informacyjna - monitoring wizyjny

 

 

·         administratorem systemu monitoringu jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej

·         monitoring stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym

·         podstawą przetwarzania jest Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917) na podstawie Art. 111 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) na podstawie Art. 154 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000)

·         zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres 14 dni

·         osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych ale  w uzasadnionych przypadkach to prawo może podlegać ograniczeniu

·         osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

·         kontakt do Inspektora Ochrony Danych: odo.dmarek@onet.pl