W TYM DZIALE:

 

Warsztaty Biblijne W Krakowie

2020-03-06

5 marca 2020r. grupa uczniów z klasy I TEL i I TH reprezentowała naszą Szkołę podczas warsztatów biblijnych dla uczestników XXIV Ogólnopolskiego Konkursu Biblijnego „Poczuj radość Ewangelii” organizowanym przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”. Warsztaty odbywały się na Akademii Ignatianum w Krakowie. 

Dzięki wykładowcom Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II: dr Danucie Piekarz i ks. dr Bogdanowi Zbroja młodzież uczestnicząca w warsztatach zgłębiała wiadomości dotyczące Księgi Liczb i 1 Listu do Koryntian. Warsztaty zachęciły do zgłębiania Pisma Świętego, dostarczyły nowej wiedzy i pomogły w przygotowaniu do udziału w konkursie biblijnym. Etap szkolny konkursu odbędzie się w naszej Szkole 12 marca. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.