W TYM DZIALE:

 

Informacja do rodziców i uczniów

2020-03-23

Szanowni Rodzice i Uczniowie.

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 – w dniach 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia będzie prowadzone nauczanie zdalne.

Nauczyciele będą się komunikować z uczniami i rodzicami głównie poprzez dziennik elektroniczny.

Zdalne nauczanie będzie odbywać się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

Uczeń zobowiązany jest codziennie zalogować się na konto ucznia w dzienniku, przeczytać wytyczne nauczycieli i wykonać polecenia.  W przypadku pytań, wątpliwości, niezrozumienia polecenia itp., prosimy kontaktować się za pośrednictwem dziennika lub innych środków komunikacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.

Zachęcamy do skorzystania z dostępnych stron internetowych, rekomendowanych przez MEN, na których znajdują się materiały i wskazówki do pracy zdalnej z uczniami, m.in.: www.epodreczniki.pl, www.cke.gov.pl (i stron Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych), www.gov.pl/zdalnelekcje, oraz  materiałów edukacyjnych telewizji i radia publicznego a także informacji dostępnych na stronie ministerstwa edukacji www.men.gov.pl.

Proszę zwrócić uwagę na zachowanie podstawowych zasad bhp dotyczących korzystania z komputera i Internetu: korzystaniu z wiarygodnych źródeł informacji, ochronie swojej prywatność w sieci, zabezpieczeniu haseł dostępu, zainstalowaniu programu antywirusowego oraz stosowaniu i aktualizacji już dostępnych oprogramowań.

­­Pamiętajmy o właściwych warunkach nauki zgodnej z higieną pracy umysłowej.

Na bieżąco będziemy informować o wszelkich zmianach.