W TYM DZIALE:

 

Zmiana terminów dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020.

2020-04-30

W związku z kolejnym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych informuje, że ustalone przez dyrektora dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w roku szkolnym 2019/2020  zostają zmienione z  4, 5 i 6 maja 2020 r. na 8, 9 i 10 czerwca 2020 r.