W TYM DZIALE:

 

Historia

Myśl o potrzebie założenia szkoły rolniczej w Mszanie Dolnej zrodziła się po II wojnie światowej. Lata rozbiorów sprowadziły rolników do ruiny i nędzy. W okresie międzywojennym tylko w mieście Mszana Dolna była szkoła podstawowa siedmioklasowa męska i żeńska, a w wioskach należących do gminy - tylko szkoły cztero i dwu klasowe. W całym powiecie limanowskim nie było żadnej szkoły średniej. Młodzież chcąc się uczyć, musiało najczęściej pieszo pokonywać wiele kilometrów dziennie. Po zakończeniu II wojny światowej w Limanowej otwarto 3 szkoły średnie, a w Mszanie Dolnej w 1946 roku założono w byłym pałacu dworskim Szkołę Rolniczą, która w rok później została przekształcona na gimnazjum Rolnicze – Żeńskie. Po pewnym czasie szkołę rozwiązano, a budynek przeznaczono na inne cele.

Z tym nie mógł się pogodzić inżynier Józef Marek, i kiedy starania o ponowne uruchomienie szkoły w pałacu nie przyniosły rezultatu – sam, jako Prezes PSOW w Limanowej, przeznaczył drewniany budynek należący do Zakładu Ogrodniczego w Mszanie Dolnej na lokal dla Dwuzimowej Szkoły Rolniczej. Dzięki staraniom posła na Sejm p.Jana Wiktora w dniu 8 czerwca 1954 roku otrzymano od Ministra Rolnictwa pozwolenie na założenie Dwuzimowej Szkoły Rolniczej w Mszanie Dolnej. Podjęto także starania o utworzenie szkoły sadowniczo - warzywniczej na szczeblu średnim. W roku 1958 otwarto Państwową Dwuzimową Szkołę Rolniczo – Gospodarczą w Mszanie Dolnej, kształcącą tylko dziewczęta, a jej kierownikiem został inż. Jan Dulęba. Nauka trwała od 1 listopada do 31 marca przez okres 2 lat. Od 1 kwietnia do końca października uczennice pracowały w gospodarstwach rodziców, uprawiając na działkach doświadczalnych warzywa i kwiaty oraz hodując drób. Poletka doświadczalne hospitowali nauczyciele przedmiotów zawodowych.

W roku 1959 utworzono Społeczny Komitet Budowy Szkoły Rolniczo – Gospodarczej w Mszanie Dolnej, a ostateczna decyzja o budowie, podjęta przez Ministerstwo Rolnictwa, zapadła 9 maja 1963 r. Budowę szkoły rozpoczęto w roku 1965. Do pomocy przy budowie czynnie włączyły się miejscowe zakłady pracy oraz sama młodzież. Dnia 1 września 1966 r. kierownictwo nad Dwuzimową Szkołą Rolniczo – Gospodarczą przejął inżynier Karol Kaczmarczyk. Do końca tego roku szkołę opuściło około 200 absolwentów, kształciło się w dwóch oddziałach 96 uczniów. Nową szkołę, jeszcze nie w pełni wykończoną, oddano do użytku na początku roku szkolnego 1967/1968. Młodzież sama porządkowała teren szkoły i wykańczała pokoje w internacie. W roku szkolnym 1969/1970 rozpoczęła się nauka w Technikum Ogrodniczym.W szkole działały różne organizacje młodzieżowe, które osiągały bardzo dobre wyniki i zdobywały wyróżnienia, np. Spółdzielnia Uczniowska “Złoty Kłos”, LZS “Halniak”.

Od roku szkolnego 1971/1972 funkcję dyrektora pełnił mgr inż. Jan Konieczny.
W dniu 11 maja 1978 roku szkoła otrzymała imię inżyniera Józefa Marka.
W latach 1992 – 2002 dyrektorem szkoły był mgr Józef Dzyr.
W latach 2002 – 2007 dyrektorem szkoły była mgr inż. Maria Supernak.

Od 1 września 2007 stanowisko dyrektora ZSP objęła mgr Halina Bubiłek
Obecnie w 20 oddziałach kształci się około 560 uczniów.