W TYM DZIALE:

 

Patron

inż. JÓZEF MAREK

Urodził się w 1900 roku w Skawinkach koło Kalwarii. Matka wdowa przez długie lata borykała się z olbrzymimi trudnościami w wychowaniu dzieci. W domu rodzinnym inż. Marka panowała wyjątkowo serdeczna atmosfera nacechowana głębokim patriotyzmem. Jako 16-letni chłopak , uczeń 7 klasy przerywa naukę i wstępuje do Legionów. Po rozwiązaniu Legionów został wywieziony do Marmarosz Sziget na Węgrzech i tam dostaje się do armii austriackiej. Po upadku Austrii schorowany i wyczerpany powrócił do rodzinnego domu. Po 2 tygodniach opuszcza dom i bierze udział w walkach o Lwów. Po rozwiązaniu armii Hallera wraca do domu i postanawia dalej kontynuwać naukę. W 1920 roku zdaje maturę i wstępuje na Uniwersytet Jagielloński na wydział rolny i ogrodnictwa. W 1926 roku Marek ukończył wyższe studia . Uzyskał tytuł inżyniera i podjął pracę na Ziemi Limanowskiej.

Na Limanowszczyznę przybył jako instruktor sadownictwa i z tą ziemią zrósł się na trwałe do końca swego pracowitego życia. Potrafił narzucić innym opartą o naukowe, fachowe przesłanki, wizję nowego systemu gospodarki, zgodnej z naturą górskiej ziemi. Walczył z przestarzałym systemem gospodarowania . Zjednywał chłopów, wędrując pieszo od wsi do wsi. Ujmował ich zniewalającym urokiem osobistym i życzliwością. Mając na uwadze przyszłość sadownictwa w tamtejszym regionie - inż.. J. Marek założył w Tymbarku spółdzielnię, by skupowałai przerabiała owoce od chłopów. Założył w Tymbarku Spółdzielnię Zdrowia , w Mszanie Dolnej - inspekty i szklarnie do uprawy warzyw . Dzięki jego inicjatywie wybudowano przystanek kolejowy we wsi Piekiełko. Po zakończeniu II wojny światowej w Limanowej otwarto 3 szkoły średnie, a w Mszanie Dolnej w 1946 r. założono w byłym pałacu dworskim Szkołę Rolniczą , która w rok później została przekształcona na Gimnazjum Rolnicze Żeńskie . Po pewnym czasie szkołę rozwiązano , a budynek przeznaczono na inne cele. Z tym nie mógł się pogodzić inż. J. Mareki kiedy starania o ponowne uruchomienie szkoły w pałacu nie przyniosły rezultatów - sam, jako Prezes PSOW w Limanowej, przeznaczył drewniany budynek należący do Zakładu Ogrodniczego w Mszanie Dolnej na lokal dla Dwuzimowej Szkoły Rolniczej. Dzięki staraniom inż. .J. Marka w dniu 8 czerwca 1954 r. otrzymano od Ministra Rolnictwa pozwolenie na założenie 2- Zimowej Szkoły Rolniczej w Mszanie Dolnej. Podjęto także starania o utworzenie szkoły sadowniczo – warzywniczej na szczeblu średnim . W roku 1958 otwarto Państwową Dwuzimową Szkołę Rolniczo – Gospodarczą w Mszanie Dolnej.

Nieubłagana śmierć zabrała inż. J. Marka w 1958 r . , w wieku 58 lat , w pełni sił i wielkich zamiarów. Jego pogrzeb był manifestacją chłopów całej Limanowszczyzny: oddawali ostatni hołd wielkiemu człowiekowi , o którym pamięć jest tutaj do dziś żywa .