W TYM DZIALE:

 

Rada rodziców

Przedstawiciele Rady Rodziców

Wioletta Kozyra - Przewodniczący

Karolina Studzińska - Zastępca Przewodniczącego

Bernadetta Budacz - Sekretarz

 Maria Bieniek - Lupa - Skarbnik