W TYM DZIALE:

 

Samorząd uczniowski

Rada Samorządu Uczniowskiego

Małgorzata Grzęda - II TŻiUG - Przewodnicząca

Piotr Kowal - I TL / TŻiUG - Zastępca Przewodniczącego