W TYM DZIALE:

 

Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa jest bardzo cennym doświadczeniem dla młodzieży w szkole średniej.

 

Praktyka zawodowa to jedna z form przygotowania zawodowego młodzieży Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż.Józefa Marka w Mszanie Dolnej.Jest to pierwszy ważny kontakt młodzieży z realiami życia zawodowego.

 

Głównym celem praktyki zawodowej jest pogłębienie wiadomości nabytych w szkole oraz doskonalenie umiejętności zawodowych na różnych stanowiskach pracy.

 

Praktyka wykształca również umiejętność pracy i współdziałania w zespole, wyrabia poczucie odpowiedzialności za jakość pracy, uczy staranności, uczciwości i rzetelnego stosunku do pracy i realizowanych zadań.