W TYM DZIALE:

 

Egzaminy zewnętrzne

Uczniowie, którzy uczęszczają do naszej szkoły po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły przystępują do egzaminu dojrzałości - do matury. 

Zaś w trakcie nauki w zależności od wybranego zawodu, przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.