W TYM DZIALE:

 

Partnerzy w nauce

Projekt „PARTNERZY W NAUCE” opracowany został jako odpowiedź Uniwersytetu na misję własną, jako ośrodka wiedzy otwartego dla wszystkich. Rolą szkolnictwa wyższego jest torowanie dróg innowacyjnym metodom umożliwiającym poszukiwania nowych grup potencjalnych studentów - budowanie społeczeństwa, w którym każdy człowiek będzie miał możliwość uczenia się na najwyższym poziomie, a przede wszystkim wypracowania niezbędnych do osiągnięcia życiowego sukcesu kompetencji. Kształcenie na poziomie szkoły średniej powinno być okresem, w którym ujawniają się i rozkwitają talenty młodych ludzi.

Nasza szkoła uczestniczy w projekcie unijnym „Partnerzy w nauce” . Projekt ten jest prowadzony przez Uniwersytet Śląski, do jego głównych celów należy rozwój kluczowych kompetencji w nauczaniu, jak również poszerzanie zainteresowań uczniów.

Od lutego do sierpnia 2009r. nauczyciele z naszej szkoły brali udział w licznych zajęciach warsztatowych z zakresu dydaktyki, psychologii oraz zajęć z matematyki, informatyki i przedsiębiorczości.

Bezpośrednio dla uczniów projekt ten rozpoczął się w październiku 2009r. Z naszej szkoły zostało wyselekcjonowanych 39 beneficjentów projektu, którzy rozpoczęli pracę w zakresie zajęć wyrównawczych z matematyki i biologii (WIP) oraz sekcji naukowych.
Na terenie naszej szkoły działają trzy sekcje: matematyczna, informatyczna oraz sekcja przedsiębiorczości.