W TYM DZIALE:

 

Modernizacja kształcenia zawodowego

 Projekt "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce" jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Tytuł projektu: "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX
. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Okres realizacji projektu: od 01.01.2010 do 31.12.2014
Projektodawca projektu: Województwo Małopolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Partner: Powiat Limanowski
Realizator projektu: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Limanowej

Szkoły z Powiatu Limanowskiego biorące udział w projekcie:

  • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej
  • Zespół Szkół Nr 1 w Limanowej im. Józefa Piłsudskiego
  • Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Mszanie Dolnej
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej
  • Zespół Szkół w Szczyrzycu

Celem głównym projektu jest modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wsparcie szkół kształcących w Małopolsce w następujących branżach zawodowych: mechaniczno-mechatronicznej, budowlanej, informatyczno-elektronicznej, turystyczno - gastronomicznej, rolno - przetwórczej, społecznego - medycznej oraz usługowej do grudnia 2014 r.

Beneficjentami projektu są:
- Uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe
- Szkoły i placówki (instytucje i kadra pedagogiczna) prowadzące kształcenie zawodowe w Małopolsce

Informacje o projekcie: