W TYM DZIALE:

 

Harmonogram roku szkolnego

Zobacz co będzie się działo w roku szkolnym 2019/2020. Oto najważniejsze terminy - początek roku szkolnego, terminy ferii zimowych i świątecznych oraz wakacji.

Lp.

Data

Działanie

1.       

02.09.2019   

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

2.       

10.2019 - 06.2020

Kontynuacja realizacji projektu Małopolska Chmura Edukacyjna

3.       

09.2019 - 08.2020

Kontynuacja realizacji projektu Utworzenie CKZiU w ZSTiO w Limanowej – poszerzenie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne z terenu Powiatu Limanowskiego.

4.       

09.2019

Kontynuacja projektu „Lekcje z ZUSem”

5.       

09.09-27.09. 2019

Kiermasz podręczników

6.       

09.2019

Narodowe Czytanie: „Nowele polskie”

7.       

09.2019

Szkolenie dla uczniów klas 4 dotyczące egzaminu maturalnego

8.       

13.09.2019

Zebranie Rady Pedagogicznej

9.       

19.09.2019

Zebranie z rodzicami

10.   

27.09.2019

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

11.   

09-10.2019

Konkurs matematyczny

12.   

11.10.2019

Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, Ślubowanie klas pierwszych

13.   

8.11.2019

Uroczysta akademia  z okazji Święta  Niepodległości

14.   

11.2019

Olimpiada hotelarska

15.   

11 – 12. 2019

Próbny egzamin maturalny I

16.   

11.2019

Szkolny konkurs wiedzy o ubezpieczeniach społecznych

17.   

28.11.2019

Zebranie z rodzicami

18.   

5.12.2019

Dzień Wolontariatu

19.   

16 - 19.12.2019

Konkurs stroików świątecznych

20.   

20.12.2019

Akademia Bożonarodzeniowa

21.   

 20.12.2019

Wigilie klasowe

22.   

23 - 31.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna

23.   

01.2020

Olimpiada wiedzy ekologicznej

24.   

09.01.2020

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna model d

25.   

10.01.2020

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

26.   

01.2020

Studniówka

27.   

17.01.2020

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna model dk A.36

28.   

10.01.2020

Zakończenie pierwszego półrocza, klasyfikacja

29.   

13.01.2020

Zebranie z rodzicami

30.   

02.2020

Próbny egzamin maturalny II

31.   

27.01.2020-9.02.2020

Ferie zimowe

32.   

02.03.2020

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

33.   

13.03.2020

Międzynarodowy Dzień Liczby π. Szkolny Konkurs Matematyczny

34.   

03-04.2020

Promocja szkoły w szkołach podstawowych

35.   

9.04 – 14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

36.   

03-04.2020

Pielgrzymka maturzystów do Częstochowy

37.   

Luty – marzec-kwiecień 2020

Warsztaty

38.   

25.03.2020

Zebranie z rodzicami

39.   

21.04.2020

Zebranie Rady Pedagogicznej uchwalającej wyniki klasyfikacji klas IV

40.   

24.04.2020

Zakończenie roku w klasach IV - pożegnanie absolwentów

41.   

30.04.2020

Święto Konstytucji 3 maja

42.   

04.05.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego pp

43.   

05.05.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki pp

44.   

06.05.2020

Część pisemna egzaminu maturalnego z języka angielskiego pp

45.   

05.2020

Egzamin maturalny w terminie głównym zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE

46.   

05.2020

Część ustna egzaminu maturalnego z języka polskiego

47.   

1.06.2020

Zebranie z rodzicami

48.   

.05.2020

Część ustna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego

  49.   

23.06.2020

Egzaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna

50.   

22.06.2020

Egzaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna model d

51.   

25.06.2020

AU.35

Egzaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna model dk

52.   

27.06. do 9.07.2020

Egzaminy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna model w

53.   

22.06.2020

Zebranie Rady Pedagogicznej, uchwalającej wyniki klasyfikacji

54.   

26.06. 2020

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

55.   

27.06.2020 – 31.08. 2020

Ferie letnie

56.   

25.08.2020

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część pisemna

57.   

24 - 25.08.2020

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – część ustna