W TYM DZIALE:

 

Programy nauczania

Program nauczania dla uczniów uczęszczających do technikum kształcącego w zawodzie:

1. Program nauczania na podstawie podstawy programowej kształcenia w zawodach - 2012

 

Podstawa programowa dla uczniów uczęszczających do technikum kształcącego w zawodzie:

1. Podstawa programowa kształcenia w zawodach - 2012

 2. Podstawa programowa kształcenia w zawodach - 2017

 3. Podstawa programowa kształcenia w zawodach - 2019