W TYM DZIALE:

 

Dodatkowe dni wolne

 Ustalono dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych:

  1. 31 październik 2019 r.
  2. 10 styczeń 2020 r.
  3. 4 maja 2020 r. (egzamin maturalny z języka polskiego)
  4. 5 maja 2020 r. (egzamin maturalny z matematyki)
  5. 6 maja 2020 r. (egzamin maturalny z języka angielskiego)
  6. 12 czerwca 2020r.
  7. 2 dni na egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.