W TYM DZIALE:

 

Festiwale Nauki

Szósty festiwal nauki

 

Program imprezy (od 9.00 do 13.00):
Festiwal nauki rozpoczął się o godzinie 9:00 na nowej sali gimnastycznej ZSP w Mszanie Dolnej i był połączony z uroczystym otwarciem w/w sali gimnastycznej. Ideą festiwalu nauki było przedstawienie efektów projektu, korzyści płynących z jego realizacji oraz dokonań uczniów biorących udział w projekcie. Impreza rozpoczęła się uroczystym otwarciem i słowem powitalnym pani dyrektor Haliny Bubiłek skierowanym do uczniów oraz przybyłych gości, w skład których można by zaliczyć m.in. starostę i v-ce starostę powiatu limanowskiego, wójta gminy Mszana Dolna oraz burmistrza miasta Mszana Dolna, kuratora oświaty na Małopolskę.

W ramach festiwalu przygotowano:

1.  Prezentację przygotowaną przez uczniów sekcji matematycznej pt. „Przeżyjmy to jeszcze raz”, której tematyka nawiązywała do osiągnięć dokonanych przez uczniów w trakcie trwania projektu, oraz korzyści płynących zarówno dla uczniów jak i nauczycieli oraz szkoły jako instytucji

2.  Prezentację przygotowaną przez uczniów sekcji matematycznej pt. „Zastosowania matematyki w problemach optymalizacyjnych”, której tematyka poświęcona była zagadnieniom logistyczną, a celem miała być promocja nowo otwieranego kierunku w naszej szkole

3.  Prezentacja przygotowana przez uczniów sekcji informatycznej pt. „Budowa i programowanie robotów” – tematyka prezentacji nawiązywała do budowy robotów z klocków LegoMindstorm, oraz tajników ich programowania, a jej celem było zainteresowanie uczniów tajnikami programowania

4. Pokaz robotów zbudowanych w ramach zajęć sekcji informatycznej, oraz mały konkurs przeznaczony dla przybyłych gości, którego celem było wykonanie kilku nieskomplikowanych manewrów zdalnie sterowanym samochodem – robotem wykonanym w ramach działań sekcji informatycznej.

5.  Prezentacje oraz pokaz robotów przeplatane były występami młodzieży organizującej część artystyczną związaną z otwarciem sali gimnastycznej oraz wystąpieniami i przemowami przybyłych gości.

 

Festiwal zakończył się około godziny 13:00 ponownym wystąpieniem Pani Dyrektor, która podziękowała nauczycielom za przygotowanie tak interesującego festiwalu nauki, oraz nauczycielom przygotowującym część artystyczną związaną z organizacją otwarcia sali gimnastycznej. Podczas podsumowania głos zabrali również niektórzy z gości, którzy wyrazili podziw dla całej społeczności szkolnej za tak duże zaangażowanie w życie szkoły, oraz promowanie jej pozytywnego wizerunku w środowisku lokalnym.

 

Zapraszamy również do obejrzenia galerii zdjęć

Reportaż opracowała: mgr Arietta Liberda-Draus

 

 

Piąty festiwal nauki


Dzień otwarty ZSP im. Inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej – 12 maj 2011r.

Dzień otwarty rozpoczął się o godzinie 9:00 na dziedzińcu ZSP w Mszanie Dolnej, uroczystym otwarciem i słowem powitalnym pani dyrektor Haliny Bubiłek. Przybyłych gimnazjalistów wraz z nauczycielami oprowadzano po szkole, pokazywano im sale lekcyjnei ich  wyposażenie z uwzględnieniem pomocy otrzymanych  w ramach projektów unijnych, w których nasza szkoła uczestniczy.

Przygotowano dla gimnazjalistów różnorodne konkurencje i prezentacje multimedialne, aby pokazać mocne strony naszej szkoły i pozostać w pamięci gimnazjalistów. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić do wyboru naszej szkoły jako dalszej ścieżki edukacji.  W programie przygotowaliśmy między innymi:

· Multimedialną lekcję matematyki przy użyciu tablicy interaktywnej – „Rysowanie wykresów funkcji przy użyciu programu GeoGebra”

·    Projekcję filmu „Z życia maturzysty…”

·   Fotomontaż przy użyciu Photoshopa

·   Pokaz carvingu

·   Gry i zagadki logiczne – konkurs przeznaczony dla gimnazjalistów

·   Konkurs wiedzy ogólnej – kalambury, koło fortuny oraz głuchy telefon

·   Konkurs wiedzy o państwach anglojęzycznych (z wykorzystaniem tablicy interaktywnej)

·   Konkurs „Śpiewać każdy może”

·   Konkurencje sportowe na poważnie i na wesoło (m. in. turniej piłki nożnej chłopców zespoły 6-osobowe, turniej tenisa stołowego, zawody w wyciskaniu sztangi na ławeczce, przeciąganie liny, wyścigi w workach), które cieszyły się największym zainteresowaniem

Ponadto podczas całego dnia towarzyszył nam muzyczny zespół szkolny, który swoją wspaniałą muzyką i śpiewem cieszył nasze ucho i wyzwalał pozytywną energię na cały czas trwania tego dnia.

Dodatkowo na korytarzach młodzież gimnazjalna mogła skosztować przepysznych wypieków przygotowanych przez naszych uczniów na lekcjach zajęć praktycznych Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego.

Gimnazjaliści chętnie brali udział w rozmaitych konkurencjach (chociaż nieraz trzeba było ich odpowiednio zachęcić J) za co im serdecznie dziękujemy i bardzo gorąco zapraszamy do naszej szkoły……

 

 

Zapraszamy również do obejrzenia galerii zdjęć

Reportaż opracowała: mgr Arietta Liberda-Draus

 

 

Czwarty festiwal nauki

Temat przewodni festiwalu: "Przed kamerą"

 

W dniu 27 kwietnia w naszej szkole gościli reporterzy Telewizji Kraków, którzy o godzinie 8:00 rozpoczęli w sali matematycznej ZSP w Mszanie Dolnej nagranie programu poświęconego realizacji projektu "Partnerzy w Nauce" w naszej placówce. 

 Opiekę nad nagraniem sprawowała pani mgr Arietta Liberda Draus - koordynator projektu PwN, mgr Jarosław Draus oraz mgr Maria Olszewska. 
 Przygotowano prezentację na różnorodne tematy z rozmaitych dziedzin nauki, młodzież bardzo mocno przygotowywała się do wystąpień na sekcjach naukowych projektu "Partnerzy w nauce".


Szczegółowy program zamieszczamy poniżej.

8:05 - Projekcja filmu "Matura 6 maj" - komedia z życia maturzysty - prowadzi sekcja informatyczna dla klasy III ATH
8:25 - "Deformacja oraz retusz w programie graficznym" - prowadzący Konrad Karkula, klasa III ATH
8:50 - "Fotomontaż w  Photoshop" - prowadzący Adrian Wyrwa,  klasa II BTH 
9:15 - "Lekcja matematyki z zastosowaniem tablicy interaktywnej - "Przekształcenia wykresu funkcji wykładniczej"  - prowadząca p. Arietta Liberda Draus dla klasy III TE
9:40 - Krótki test z przeprowadzonej lekcji przy użyciu zestawu pilotów multimedialnych
9:50 - "Tajniki kombinatoryki" - prowadzi sekcja matematyczna dla klasy III TE
10:15 - Wspomnienia z obozu naukowego w Turawie - prowadzi sekcja matematyczna
10:25 - Rozgrywki logiczne dla uczestników festiwalu w sali nr 21- przygotowane przez sekcję matematyczną oraz sekcję przedsiębiorczości
12:00 - Pokaz rozmowy kwalifikacyjnej - przygotowany przez sekcję przedsiębiorczości 
 
       Następnie nauczyciele biorący udział w projekcie, uczniowie z poszczególnych sekcji, oraz uczestnicy WIP udzielali wywiadów dla telewizji, co było ostatnim punktem programu. Cały program był prowadzony z użyciem pomocy dydaktycznych otrzymanych w ramach projektu min. laptopa, ekranu, systemu do testów, aparatu fotograficznego i innych urządzeń.

Opracowanie: Arietta Liberda-Draus

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

 

 

Trzeci festiwal nauki

Festiwal nauki rozpoczął się o godzinie 11:00 w sali gimnastycznej ZSP w Mszanie Dolnej, uroczystym otwarciem i słowem powitalnym nauczycieli zaangażowanych w projekt oraz jego beneficjentów. Opiekę nad projektem sprawowała pani mgr Arietta Liberda Draus – koordynator projektu PwN.

 Sala ta została odpowiednio przygotowana do wyświetlania prezentacji multimedialnych, widniał potężny napis III Festiwal Nauki projektu „Partnerzy w nauce”. Uczennica Joanna Kucharczyk przedstawiła harmonogram dnia oraz przedstawiła przybyłych gości min. Panią dr Stanisławę Mielimąkę oraz wicestarostę Franciszka Dziedzinę. Pani dr Stanisława Mielimąka wygłosiła prelekcję na temat  „Aby się chciało chcieć” – o motywacji i jej rodzajach. Przeprowadzone zostały prezentację na różnorodne tematy z rozmaitych dziedzin nauki, młodzież bardzo mocno przygotowywała się do wystąpień na sekcjach naukowych projektu. Szczególne zainteresowanie wzbudził film nakręcony i opracowany przez sekcję informatyczną „Matura 6 maj 2011” – komedia z życia maturzysty. Opiekun sekcji pan mgr Jarosław Draus został wyróżniony statuetką „Reżyser roku 2011”. Młodzież wdzięczna za owoc pracy, chciała w ten sposób nagrodzić swojego mentora.

 

Szczegółowy program festiwalu

 11:00 – Powitanie – Joanna Kucharczyk 

 11:05 - Co myślicie o szkole? - wyniki ankiet - Prowadzące: Dorota Wojciarczyk i Sylwia Rzepka

 11:15 - Pozytywizm w pigułce - Prowadzące: Dorota Bala i Paulina Jania

 11:30 - Liczby zespolone - Prowadząca:  Agnieszka Kowalczyk

 11:50 - Pasjonujący świat wulkanów - Prowadzące: Aleksandra Wojciarczyk i Joanna Kucharczyk

 12:10 - Z życia maturzysty…- film przygotowany przez sekcję informatyczną i wręczenie statuetki „Reżyser roku 2011”

 12:30 - „Aby się chciało chcieć” - Gość specjalny - dr Stanisława Mielimąka
z Uniwersytetu Śląskiego

 13:15 - W świecie ekologii - Prowadzące: Anna Malec, Emilia Popławska i Alicja Łacna

 13:35 - Unia Europejska - Prowadzące: Dorota Bala i Paulina Jania

 13:50 - Moja pierwsza rozmowa kwalifikacyjna - Prowadzące: Dorota Wojciarczyk
i Dominika Nowak

 14:00 – Wspomnienia z obozu naukowego W Turawie - Prowadząca: Dorota Wojciarczyk

14:10 – 15:30 - Na zakończenie Quiz dla maturzystów „1 z 10”.

 Konkurs został przygotowany przez uczniów sekcji matematycznej, składał się z dwóch rund. Zostały one przeprowadzone przy użyciu pilotów do testów interaktywnych, otrzymanych z projektu
„Partnerzy w nauce”.

 
Cały festiwal był prowadzony z użyciem pomocy dydaktycznych otrzymanych w ramach projektu min. laptopa, ekranu, systemu do testów, aparatu fotograficznego i innych urządzeń.

Zapraszamy również do obejrzenia galerii zdjęć

Reportaż opracowała: mgr Arietta Liberda-Draus

 
Drugi festiwal nauki

                 W dniu 14 maja o godzinie 9:00 odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im . J. Marka w Mszanie Dolnej  II festiwal nauki. Był on dniem otwartym dla uczniów klas III gimnazjów, dlatego zostali na niego zaproszeni uczniowie klas gimnazjalnych, młodzież naszej szkoły oraz grono pedagogiczne. Opiekę nad nim sprawowali nauczyciele zaangażowani w pracę projektu tj. Arietta Liberda – Draus, Jarosław Draus, Wioletta Aksamit oraz inni nauczyciele ZSP.

 

Temat przewodni festiwalu: Drzwi otwarte ZSP im. inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej

Festiwal nauki rozpoczął się o godzinie 9:00 w sali gimnastycznej ZSP w Mszanie Dolnej, uroczystym otwarciem i słowem powitalnym pani dyrektor Haliny Bubiłek. Sala ta została odpowiednio przygotowana do wyświetlania prezentacji multimedialnych, widniał potężny napis II Festiwal Nauki. Pani Arietta Liberda – Draus przedstawiła harmonogram dnia oraz podział na zajęcia i warsztaty. Głównym punktem programu był bardzo ciekawy wykład dr Andrzeja Kędziorskiego  z Uniwersytetu Śląskiego „O przetwarzaniu informacji przez układ nerwowy i konsekwencjach tego w życiu szkolnym i poza szkolnym”.  Ponadto były zorganizowane warsztaty z matematyki, informatyki. Przedstawiono prezentację praktyk zawodowych, pokaz resuscytacji, multimedialna lekcję geografii oraz wiele, wiele innych atrakcji. Dodatkowo na korytarzach przeprowadzono pokaz sensoryki i carvingu, zwiedzano szkołę oraz zorganizowano zimny bufet. Szczegółowy program zamieszczamy poniżej.
 

Sala nr 1

9:30 – 10:00 Prezentacja praktyk zawodowych uczennice ZSP - (opiekun mgr Wioletta Aksamit)

11:00 – 11:30 „Świat Photoshopa” - grafiki komputerowa - mgr Jarosław Draus (opiekun sekcji informatycznej)

11:45 – 12:15 „Fotomontaże” - grafika komputerowa - Konrad Karkula sekcja informatyczna ZSP

12:45 – 13:15 „Świat Photoshopa” - grafiki komputerowa - mgr Jarosław Draus

13:30 – 14:00 „Fotomontaże” - grafika komputerowa Konrad Karkula sekcja informatyczna ZSP

 

Sala nr 2

9:30 – 10:00 Multimedialna lekcja geografii mgr Piotr Majkowski

11:00 – 11:30 „Bank i jego funkcje” sekcja przedsiębiorczości ZSP (opiekun mgr Wioletta Aksamit)

11:45 – 12:00 „Wielka Brytania w obiektywie” uczniowie ZSP (opiekun mgr Teresa Mazurkiewicz)

12:15 – 12:45 Multimedialna lekcja geografii mgr Piotr Majkowski

13:00 – 13:30 Prezentacja praktyk zawodowych uczennice ZSP (opiekun mgr Wioletta Aksamit)

 

Sala nr 3

9:00 – 9:15 Powitanie zebranych Zapoznanie uczestników z planem i organizacją „Drzwi otwartych w ZSP”

10:00 – 11:00 Wykład dr Andrzeja Kędziorskiego z Uniwersytetu Śląskiego „O przetwarzaniu informacji przez układ nerwowy i konsekwencjach tego w życiu szkolnym i poza szkolnym”

11:00 – 11:30 „Tajniki kombinatoryki” I miejsce w konkursie „Młodzi naukowcy” Sekcja matematyczna (opiekun mgr Arietta Liberda-Draus)

13:45 – 14:15 „Bank i jego funkcje” sekcja przedsiębiorczości ZSP (opiekun mgr Wioletta Aksamit)

 

Sala nr 4

9:30 – 10:00 Pokaz resuscytacji mgr Wiesław Kuczaj

12:00 – 12:30 Pokaz resuscytacji mgr Wiesław Kuczaj

 

Sala nr 5

12:00 – 13:30 Warsztaty matematyczne „Zabawy i gry logiczne” sekcja matematyczna ZSP (opiekun mgr Arietta Liberda-Draus)

 

 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć

 Reportaż opracowała: mgr Arietta Liberda-Draus


  Pierwszy festiwal nauki

W dniu 26 lutego o godzinie 11:00 odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im . J. Marka w Mszanie Dolnej I festiwal nauki. Jest on podsumowaniem pierwszego semestru pracy w sekcjach naukowych działających w ramach projektu „Partnerzy w nauce” w naszej szkole. Opiekę nad nim sprawowali nauczyciele zaangażowani w pracę projektu tj. Arietta Liberda – Draus, Jarosław Draus oraz Wioletta Aksamit. Zaproszono na ten festiwal młodzież szkolną wraz z gronem pedagogicznym oraz władzami szkoły.

Temat przewodni festiwalu: Bank i jego funkcje oraz Tajniki kombinatoryki

           Część I  Festiwal nauki rozpoczął się o godzinie 11:00 w sali gimnastycznej ZSP w Mszanie Dolnej, uroczystym otwarciem i słowem powitalnym pani Arietty Liberda-Draus – „reżysera” festiwalu nauki realizowanego w ramach programu „Partnerzy w nauce”. Sala ta została odpowiednio przygotowana do wyświetlania prezentacji multimedialnych, widniał potężny napis I Festiwal Nauki oraz plakaty go reklamujące. Pani Draus powitała wszystkich obecnych gości i podziękowała za przybycie. Pokazała również drobny fotomontaż przygotowany przez Sekcję Informatyczną, obrazujący po jednej stronie drzewa Uniwersytet Śląski, a po drugie stronie ZSP w Mszanie Dolnej. Pani Arietta pochwaliła młodzież szkolną przygotowującą w/w festiwal za dobrą współpracę, mądre pomysły i rozwiązania. Podkreśliła idee projektu mającą na celu rozwój zainteresowań i talentów młodzieży. Po krótkiej przemowie przedstawiła dalszy plan festiwalu.

                    Część II Następnym elementem festiwalu było przedstawienie przez Pana Jarosława Draus głównych celów i zamierzeń projektu „PwN” od podszewki po dzień obecny, a nawet na przyszłość. Przedstawił on kolejne etapy wdrażania szkoły do projektu, płynące z niego korzyści dla uczniów oraz szkoły. Wszystkie materiały przygotowane były w formie prezentacji multimedialnych. Zobrazowano w nich to co działo się w I semestrze projektu w naszej szkole, w formie przykładowych zadań, zdjęć i opracowań.
Prelekcja ta z pewnością przybliżyła wszystkim cele i działania tego projektu, wywołując przy tym aplauz słuchaczy.

            Część III  Część naukową festiwalu rozpoczęły uczennice Joanna Kucharczyk oraz Anna Malec prezentacją o tematyce bankowej. Prelekcja poruszała problematykę związaną z rodzajami banków, zasadami ich funkcjonowania oraz z zadaniami jakie przed nimi stoją. Prezentacja przygotowana i przedstawiana była w sposób prawidłowy i przejrzysty. Młodzież oraz zaproszone grono pedagogiczne przejawiali żywe zainteresowanie tymi zagadnieniami. Na koniec wykładu uczennice przygotowały humorystyczny rysunek ukazujący „problemy z bankomatem”. W ramach rozluźnienia słuchaczy po każdej z prelekcji, na salę wchodził z transparentem „BRAWO” nasz uczeń Grzegorz Potaczek. 

                    Część IV  Kolejny etap festiwalu poświęcony był Narodowemu Bankowi Polskiemu, jego działalności i funkcjonowaniu. Prezentację tę omawiał uczeń klasy pierwszej Adrian Worwa. Przedstawił on główne cele i zadania NBP, jego Prezesa Sławomira Skrzypka oraz Członków Rady Nadzorczej NBP. Materiał ten zawierał głębokie wartości dydaktyczne przeplatane nutką żartu i ironii. Po jego przemowie ponownie na scenę wkroczył Grzesiu….           

                   Część V   Dalszą część festiwalu poprowadziły uczennice Emilia Popławska oraz Dorota Bala. Zaprezentowały one:

  • historię powstawania banku,
  • definicję lokaty bankowej i jej rodzaje,
  • wyodrębniły polskie lokaty zasługujące na szczególną uwagę 
  • przedstawiły matematyczną wycenę lokat
  • omówiły rodzaje kapitalizacji odsetek
  • przedstawiły przykłady zadań z wykorzystaniem poszczególnych rodzajów kapitalizacji, rozwiązując przykładowe zadania

Mimo tej olbrzymiej teorii matematycznej i „cyferek” młodzież wykazywała zainteresowanie również i tym tematem. Na koniec przedstawiono krótki skecz „O dogodnym banku i jego wyborze”. Niezastąpiony Grześ ponownie rozweselał całą salę….

             Część VI   Zwieńczeniem trudu uczniów był wykład przedstawiony przez uczennice: Aleksandrę Wojciarczyk, Paulinę Jania, Sylwię Rzepka oraz Agnieszkę Kowalczyk w roli matematycznego tłumacza (Oj bez niej byłoby krucho! …). Temat był ciekawy ale i zarazem dosyć mroczny, odkrywał bowiem „ciemną stronę matematyki” -  tajniki kombinatoryki. Uczennice przestawiły w definicjach i zadaniach podstawowe pojęcia kombinatoryczne tj. silnię i symbol Newtona, po czym nastąpił podział na permutacje, wariacje bez powtórzeń, wariacje z powtórzeniami oraz kombinacje. Przy każdym poruszanym aspekcie przedstawiane były z życia wzięte przykłady na zastosowanie poznanych pojęć tj. np.

  • problem kodu PIN do karty bankomatowej – permutacje,
  • podział medali na zawodach sportowych – wariacja bez powtórzeń,
  • nr telefonu do dziewczyny – wariacje z powtórzeniami,
  • wygrana w Dużego Lotka – kombinacje.

Zaproszona młodzież wykazywała ogromne zainteresowanie trudnymi problemami matematycznymi, które dla lepszego zrozumienia przedstawiane były w formie humorystycznych scenek.

Na koniec wystąpienia tradycyjną góralszczyzną Krystian Krzanik odczytał wiersz poświęcony Kombinatoryce, poruszając tym serca młodych.

              Część VII   Festiwal zakończyła, Pani Arietta Liberda Draus - główny reżyser programu - dziękując wszystkim za uwagę i poświęcony czas, jednocześnie podkreślając główną myśl projektu „Człowiek najlepsza inwestycja”. Pani Dyrektor Halina Bubiłek uświetniła na koniec nasze wystąpienie, dziękując ogromnie głównym organizatorom i uczniom. Ze słów Pani Dyrektor jednoznacznie wynikało, że jest ogromnie zachwycona postępami w poszczególnych sekcjach co dało się zauważyć na festiwalu. Słowa: „Mamy cudowną młodzież i wspaniałych nauczycieli, co jest ogromną chlubą szkoły” – były dla uczniów biorących udział w projekcie wspaniałą duchową nagrodą i zachętą do dalszej intensywnej pracy w projekcie.

 

 

 

 

 

 


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć


Reportaż opracowała: mgr Arietta Liberda-Draus