W TYM DZIALE:

 

Technikum kształcące w zawodzie Technik Hotelarstwa

Zawód:   Technik Hotelarstwa
z elementami kosmetologii, turystyki, SPA&Wellness

Podbudowa: Gimnazjum lub Szkoła Podstawowa

 

Okres nauki: 4 lata lub 5 lat

 

Myślałeś kiedyś o prowadzeniu pensjonatu lub ośrodka wypoczynkowego? Interesują Cię sposoby kierowania hotelem, zasady jego funkcjonowania oraz organizowania wypoczynku gościom? Jeśli chcesz mieć możliwość zatrudnienia zarówno w Polsce jak i w krajach, które co roku przyciągają mnóstwo turystów wybrałeś właściwy kierunek

 

Uczniowie Technikum Hotelarstwa w trakcie cyklu nauczania zdobywają wiedzę ogólną i zawodową z zakresu przedmiotów ogólnoekonomicznych i specjalistycznych. Treści zawarte w trzech blokach programowych tj. ekonomiczno-prawnym, obsługi gościa hotelowego oraz techniki pracy biurowej umożliwiają nabycie umiejętności i kwalifikacji w tym zawodzie. Cykl kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w hotelach oraz ośrodkach turystycznych w kraju i za granicą m.in. nad Morzem Bałtyckim – gdzie można połączyć prace z wypoczynkiem.

 

W czasie realizacji procesu nauczania absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące:

 

·         przepisów prawnych do prowadzenia zakładu hotelarskiego,

·         zasad i instrumentów marketingu w działalności hotelarskiej,

·        organizacji pracy w zawodzie hotelarskim, w tym usług gastronomicznych, turystycznych i rekreacyjnych,

·         wyposażania i urządzania wnętrz różnych jednostek hotelowych i gastronomicznych,

·         prowadzenia korespondencji i obsługi nowoczesnego sprzętu biurowego,

·         współpracy z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich,

·       stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych i przepisów ochrony środowiska,

·         postępowania zgodnie z zasadami etyki i kultury zawodu,

·         doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

 

 

Absolwent ma możliwość zdobycia umiejętności biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego, co ułatwia mu kontakt z zagranicznymi turystami lub kontrahentami. Cykl kształcenia obejmuje zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe.

 

  

Typowymi miejscami pracy absolwenta hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej takie jak: zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska, kwatery prywatne. Może być on również zatrudniony w organach pracy samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi, a także w branżach organizacyjnych i stowarzyszeniach. Ponadto może również prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych. 

 

Szkoła kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem zawodowym. Po ukończeniu technikum hotelarstwa absolwenta ma możliwość podjęcia studiów wyższych w ramach dalszej specjalizacji w tej dziedzinie lub każdych innych studiów.

 

Przedmioty zawodowe: marketing usług hotelarskich, ekonomia i prawo w hotelarstwie, obsługa konsumenta, język obcy zawodowy, zajęcia praktyczne, praktyka zawodowa, obsługa informatyczna w hotelarstwie, organizacja pracy w hotelarstwie, podstawy przedsiębiorczości.

Podczas nauki uzyskujesz kwalifikacje:
HGT.03. Obsługa gości w obiekcie
świadczącym usługi hotelarskie
HGT.06. Realizacja usług w recepcji