W TYM DZIALE:

 

Technikum kształcące w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 Zawód: Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych
z elementami dietetyki i cukiernictwa

Podbudowa: Gimnazjum lub Szkoła Podstawowa

Okres nauki: 4 lata lub 5 lat
 

 Nauka w szkole kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, dającym tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych. Uczniowie w trakcie edukacji otrzymują pełne przygotowanie z zakresu przedmiotów ogólnokształcących, zawodowych oraz specjalizacyjnych.

 W trakcie nauki dowiesz się na czym polega racjonalne odżywianie człowieka:

 • poznasz zasady żywienia różnych grup ludzi,
 • zdobędziesz umiejętność układania jadłospisów,
 • będziesz umiał organizować i obsługiwać przyjęcia okolicznościowe
 • nauczysz się smacznie i zdrowo przyrządzać potrawy na zajęciach praktycznych w nowoczesnych pracowniach.
 • poznasz mentalność i obyczaje innych narodów realizując praktyki zawodowe.

   Absolwenci mogą podjąć prace w:

 •  zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary itp.),
 • instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale),
 • organizacjach ochrony konsumenta,
 • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i gospodarstwie domowym,
 • indywidualnych i zbiorowych gospodarstwach domowych (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, itp.).
 • Ponadto mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych i domowych, hotelarskich, agroturystyki, itp.

Podczas nauki uzyskujesz kwalifikacje:
HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych