W TYM DZIALE:

 

Technikum kształcące w zawodzie Technik Ekonomista

Zawód: Technik Ekonomista 
z elementami bankowości, działalności maklerskiej i menadżerskiej

Podbudowa: Gimnazjum lub Szkoła Podstawowa

Okres nauki: 4 lata lub 5 lat

Technikum przygotowuje młodzież do zawodu technik ekonomista, daje możliwość dalszego kształcenia w szkołach policealnych, licencjackich i studiach magisterskich.

Pomimo dużej liczby osób kończących szkoły ekonomiczne, to ekonomista wciąż jest pracownikiem poszukiwanym na rynku pracy. Poszukiwani są ekonomiści o coraz lepszych kwalifikacjach np. do pracy w nowo powstałych bankach czy działających przy ich udziale funduszach. Każda większa firma potrzebuje ekonomisty, więc zapotrzebowanie jest coraz większe, wciąż rozwija się rynek i handel krajowy i zagraniczny zatrudniający zarówno ekonomistów jak i logistyków. Absolwent technikum ekonomicznego może być zatrudniony  na różnych stanowiskach pracy w działach takich jak: dział marketingu, zaopatrzenia, zatrudnienia, zbytu, księgowości, planowania produkcji oraz sekretariatach.

Podstawowe umiejętności zawodowe: m. in. prowadzenie księgowości podmiotów gospodarczych, sporządzanie dokumentów księgowych, obsługa urządzeń biurowych, umiejętność rozliczania podatków, planowania i prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzenia rachunkowości, sporządzanie podstawowych rozliczeń finansowych.

Praktyka: uczniowie odbywają praktykę zawodową np. w urzędach administracji państwowej i samorządowej, bankach, przedsiębiorstwach, podmiotach gospodarczych.

Przedmioty zawodowe: podstawy prawa, podstawy ekonomi, bankowość, rachunkowość przedsiębiorstw, marketing, technologia i towaroznawstwo, język obcy zawodowy, ekonomika przedsiębiorstw, statystyka, technika biurowa, kultura i etyka zawodu.

Czteroletni okres nauki kończy się egzaminem maturalnym oraz egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Po ukończeniu szkoły i zdaniu matury można kontynuować studia wyższe na uczelni ekonomicznej lub dowolnej innej uczelni.

 W trakcie nauki młodzież zostaje przygotowana do podjęcia pracy w:

  • dziale księgowości,
  • ekonomicznym,
  • samodzielnego prowadzenia dokumentacji księgowej średnich i małych przedsiębiorstw.

Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista stawia na wiedze praktyczną mającą zastosowanie w rzeczywistości gospodarczej wykorzystując w tym: księgowość, finanse, bankowość, marketing, język biznesu, język obcy zawodowy, język prawa podatkowego i gospodarczego, wiedzę informatyczno - ekonomiczną. W zakresie wiedzy ekonomicznej i europejskiej młodzież osiąga wysokie lokaty.

Podczas nauki uzyskujesz kwalifikacje:
EKA.04 Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

EKA.05  Prowadzenie spraw kadrowo - płaciowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych