W TYM DZIALE:

 

Egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

INFORMACJA O EGZAMINIE POTWIERDZAJĄCYM KWALIFIKACJE W ZAWODZIE
PRZEPROWADZANYM W ROKU 2019/2020

 

sesja: styczeń – luty 2020 r.

 Część pisemna egzaminu

Zawód

Kwalifikacja

Data egzaminu

Godzina egzaminu

 

Technik hotelarstwa

 

 

T.12

 

10 stycznia 2020 r.

 

12.00 (60 minut)

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

T.06

 

10 stycznia 2020 r.

 

10.00 (60 minut)

T.15

10 stycznia 2020 r.

12.00 (60 minut)

 

Technik ekonomista

 

A.35

 

10 stycznia 2020 r.

 

10.00 (60 minut)

A.36

10 stycznia 2020 r.

12.00 (60 minut)

 

 Część praktyczna egzaminu

Zawód

Kwalifikacja

Data egzaminu

Godzina egzaminu

 

 

Technik hotelarstwa

 

 

T.11

 

9 stycznia 2020 r.

 

9.00 (150 minut)

T.12

9 stycznia 2020 r.

13.00 (150 minut)

TG.12

9 stycznia 2020 r.

9.00 (150 minut)

 

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

T.15

 

9  stycznia 2020 r.

 

13.00 (150 minut)

 

Technik ekonomista

 

 

A.36

 

16-18 stycznia 2020 r.

 

9.00, 15.00

(180 minut)

 

Technik logistyk

 

AU.22

 

9 stycznia 2020 r.

 

9.00 (120 minut)

 Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 - 20 marca 2020 r. 

 

sesja: czerwiec 2020 r.

Część pisemna egzaminu

Zawód

Kwalifikacja

Data egzaminu

Godzina egzaminu

 

Technik hotelarstwa

 

 

TG.12

 

23 czerwca 2020 r.

 

10.00 (60 minut)

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

T.06

 

23  czerwca 2020 r.

 

10.00 (60 minut)

 

Technik ekonomista

 

AU.35

 

23 czerwca 2020 r.

 

10.00 (60 minut)

 

 Część praktyczna egzaminu

Zawód

Kwalifikacja

Data egzaminu

Godzina egzaminu

 

Technik hotelarstwa

 

 

TG.12

 

22 czerwca 2020 r.

 

9.00 (150 minut)

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

 

T.06

 

11-20 stycznia oraz

7-12 stycznia 2020 r.

 

8.00, 12.00, 16.00

(120 minut)

 

Technik ekonomista

 

 

AU.35

 

24-26 czerwca 2020 r.

 

9.00, 15.00

(180 minut)

 Termin ogłoszenia wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń – luty 2020 – 31 sierpnia 2020 r.

    Informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodach: