W TYM DZIALE:

 

Ogłoszenia i komunikaty

Oferta na ułozenie kostki brukowej i wymianę kanalizacji. Osoby zainteresowane mogą przedmiar robót otrzymać w szkole.

Zapytanie ofertowe dotyczące prowadzenia kursu w języku włoskim

Przetarg na sprzedarz samochodu służbowego:

Przetarg na prowadzenie sklepiku szkolnego