Sponsorzy naszej szkoly

 

Podziękowania dla sponsorów

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Społeczność Uczniowska
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mszanie Dolnej,

pragną wyrazić gorące i serdeczne podziękowania naszym sponsorom za pomoc na rzecz szkoły.

Dziękujemy: 

FIRMIE POLOR sp. z o.o.  

http://www.polor.com.pl/oferta.html 

HARTMAN TRESORE sp. z o.o.  

http://www.hartmann-tresore.pl/

FLUID CONTROL SYSTEM sp. z o.o.  

 http://www.fluidcs.com.pl/

Pomoc, którą Państwo nam zaoferowali jest bezcenna.
Dzięki sprzętowi, który nieodpłatnie otrzymaliśmy od Państwa, możemy przekazywać nie tylko teoretyczną, ale również praktyczną wiedzę przyszłych hotelarzy.
Zapewniamy, że  dobrze wykorzystamy otrzymany od Państwa sprzęt.
Dzięki  ofiarności ludzi dobrej woli możliwa jest realizacja naszych zamierzeń i celów.
Dziękujemy za pomoc, życzliwość, zrozumienie i ofiarność.

Wyrażając swoją wdzięczność za wielkie serce i dobrą wolę, życzymy wiele sukcesów w realizacji życiowych zamierzeń.