W TYM DZIALE:

 

English Proverbs

 

 • A bad workman blames his tools. - Złej baletnicy wadzi i rąbek u spódnicy.
 • A bird in the hand is worth two in the bush. - Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
 • A friend in need is a friend indeed. - Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie.
 • All roads lead to Rome. - Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu.
 • All that glitters is not gold. - Nie wszystko złoto, co się świeci.
 • All's well that ends well. - Wszystko dobre, co się dobrze kończy.
 • Bad news travels fast. - Złe wiadomości szybko się rozchodzą.
 • Better be safe than sorry. - Żeby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała.
 • Better late than never. - Lepiej późno niż wcale.
 • Better underdone than overdone. - Lepiej nie dosolić, nie przesolić. 
 • Curiosity killed the cat. - Ciekawość - pierwszy stopień do piekła.
 • Don't count your chickens before they are hatched. - Nie chwal dnia przed zachodem słońca.
 • Don't put all your eggs in the same basket. - Postawić wszystsko na jedną kartę.
 • Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise. - Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. 
 • Easy come, easy go. - Co lekko przyszło, lekko pójdzie.
 • Every cloud has a silver lining. - Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.
 • Fortune favors the bold. - Do odważnych świat należy.
 • Haste makes waste. - Spiesz się powoli.
 • He laughs best who laughs last. - Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni.
 • He who lives by the sword shall die by the sword. - Kto mieczem wojuje, ten od miecza ginie.
 • If there is a will, there is a way. - Dla chcącego nic trudnego.
 • It never rains but it pours. - Nieszczęścia chodzą parami.
 • Let sleeping dogs lie. - Nie wywołuj wilka z lasu.
 • Like father, like son. - Jaki ojciec, taki syn. 
 • Like mother, like daughter. - Jaka matka, taka Katka.
 • Make hay while the sun shines. / Strike while the iron's hot. - Kuj żelazo póki gorące.
 • Money does not bring happiness. - Pieniądze szczęścia nie dają.
 • Money is there to be spent. - Po to są pieniądze, aby je wydawać. More speed less haste. - Śpiesz się powoli.
 • Never judge a book by its cover. - Pozory mylą.
 • Never look a gift-horse in the mouth. - Darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby.
 • No news is good news. - Brak wiadomości, to dobra wiadomość.
 • One man's meat is another man's poison. - Co kto lubi.
 • Practice makes perfect. - Praktyka czyni mistrza.
 • Rome was not built in a day. - Nie od razu Kraków zbudowano.
 • Seeing is believing. - Zobaczyć znaczy uwierzyć.
 • Speech is silver, silence is golden. - Mowa jest srebrem, milczenie złotem.
 • That's the straw that broke the camel's back. - To była kropla, która przepełniła czarę.
 • The early bird catches the worm. - Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje.
 • The shoemaker goes barefoot. - Szewc bez butów chodzi.
 • There is no rule without an exception. - Nie ma reguły bez wyjątku. 
 • There's no smoke without fire. - Nie ma dymu bez ognia.
 • Three times a charm. - Do trzech razy sztuka.
 • Time is money. - Czas to pieniądz.
 • Time is the great healer. - Czas leczy rany.
 • Too many cooks spoil the broth. - Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść.
 • Walk the walk, then talk the talk. - Nie mów „hop”, póki nie przeskoczysz 
 • When in Rome, do as the Romans do. - Kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one.
 • Where there's a will, there's a way. - Dla chcącego nie ma nic trudnego.
 • You can't make an omelette without breaking eggs. - Gdzie drwa rąbią, tam wióry lecą.
 • You can't teach an old dog new tricks. - Starego psa nie nauczysz nowych sztuczek.
 • One swallow does not make a summer. - Jedna jaskółka nie czyni wiosny. 
 • Out of the frying pan and into the fire. - Z deszczu pod rynnę .
 • You get what you pay for. Jaka płaca, taka praca.