W TYM DZIALE:

 

The Best of Logistics

Produkować - produce

Przedsiębiorstwo produkcyjne - production company

Przepływ materiału - flow of material

Sterowanie produkcją - production control

Surowiec - row material

System logistyczny - logistics system

System produkcyjny - production system

Transport wewnętrzny - in-house transport

Typ produkcji - type of production

Wielkość partii produkcyjnej - batch size ( lot size )

Wyrób gotowy - finished product

Wyszczuplona produkcja -  production

Wytwarzać - manufacture

Zaopatrzenie materiałowe - material supply

Zarządzanie produkcją - production management

Zlecenie produkcyjne - production order

Zwinna produkcja - agile manufacturing

Dostawca - supplier

Dział produkcji - production department

Dział zaopatrzenia - procurement departament

Łańcuch dostaw - supply chain

Magazyn - werehouse

Produkcja - production

System logistyczny - logistics system

Zaopatrzenie - procurement

Zarządzenie łańcuchem dostaw - supply chain management

Zarządzanie produkcją - productions management