W TYM DZIALE:

 

Praktyki 2014/2015

 Harmonogram praktyki zawodowej w roku szkolnym 2014/2015

klasa

termin

II Technikum Hotelarskie

19.01.2015 – 13.02.2015 (4 tygodnie)

III Technikum Hotelarskie

25.05.2015 – 19.06.2015 (4 tygodnie)

III Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego

24.04.2015 – 22.05.2015 (4 tygodnie)

II Technikum Ekonomiczne

8.12.2014 – 19.12.2014 (2 tygodnie)

III Technikum Ekonomiczne

19.01.2015 – 13.02.2015 (4 tygodnie)

III Technikum Logistyczne

19.01.2015 – 13.02.2015 (4 tygodnie)

II Technikum Obsługi Turystycznej

25.05.2015 – 19.06.2015  (4 tygodnie)