W TYM DZIALE:

 

Egzamin zawodowy - informacja dla nauczycieli

Prosimy nauczycieli o zapoznanie sie z prezentacjami dotyczącymi szkolenia
jak prawidłowo przeprowadzadzić egzamin zawodowy

 

Szkolenie nr 1: Jak przeprowadzić część praktyczną egzaminu zawodowego w kwalifikacjach,
w których rezultatem końcowym jest dokumentacja?

 

Szkolenie nr 2: Jak przeprowadzić część praktyczną egzaminu zawodowego w kwalifikacjach,
w których pracę zdających obserwują i oceniają egzaminatorzy?