W TYM DZIALE:

 

Praktyki we Włoszech

PRAKTYKI WE WŁOSZECH

 

Nazwa Projektu:,,Zagraniczne doświadczenie zawodowe drogą do kariery"

Numer projektu : 2016-1-PL01-KA102-023372

Okres realizacji projektu:15 grudnia 2016 r. – 14 czerwca 2018 r.

Łączna wartość projektu: 316 293, 43 PLN - pokrywa 100% wydatków związanych z realizacją projektu

Miejsce realizacji projektu: hotele, restauracje, przedsiębiorstwa administracyjne na terenie miasta Rimini we Włoszech.

Liczba uczestników:40 uczniów naszej szkoły

Cel projektu: wyjazdy na 2-tygodniowe praktyki zawodowe w grupach 8 osobowych z opiekunem szkolnym

 Projekt zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, realizowany na zasadach ERASMUS+.

W Projekcie będzie uczestniczyć 40 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  im.inż. Józefa Marka w Mszanie Dolnej, kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik ekonomista.

Projekt odpowiada potrzebom europejskiego rynku pracy. Pracodawcy wymagają w tej dziedzinie doświadczenia zawodowego oraz bardzo dobrej znajomości języka obcego. Uczniowie mają problemy ze spełnieniem tych wymagań i tym samym podjęcia w przyszłości satysfakcjonującej pracy, zgodnej z kierunkiem wykształcenia .  

Wybór Włoch jako miejsca praktyk wynika z tradycji hotelarstwa w tym kraju, obecnej na całym świecie kuchni włoskiej oraz potrzeb i zainteresowań uczniów. Możliwość uczestnictwa w takim projekcie stanowi dla nich dużą atrakcję.

Najważniejsze cele zawodowe to poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu hotelarstwa, gastronomii oraz administracji a tym samym zapewnienie wzrostu jakości kształcenia zawodowego w szkole .

Realizacja oczekiwanych rezultatów zostanie potwierdzona - certyfikatem  Europass –Mobilność oraz  certyfikatem ECVET. Uzyskane certyfikaty ułatwią mobilność  i poprawią perspektywy zatrudnienia i uczenia się przez całe życie w Europie.

Wnioski będą upowszechnione i wykorzystane dla podwyższania jakości kształcenia zawodowego w szkole, w szczególności praktyk zawodowych i przygotowania uczniów do praktycznej części egzaminu zawodowego .

Dzięki uczestniczeniu w praktykach zagranicznych uczniowie staną się bardziej mobilni na europejskim rynku pracy. Zwiększy to również stopień przejrzystości i uznawalności kwalifikacji i kompetencji absolwentów naszej szkoły, podniesie poziom jakości i atrakcyjności kształcenia dla uczniów.

Wartość dofinansowania 316 293,43 PLN , pokrywa 100% wydatków związanych z realizacją projektu.

Praktyki odbędą się w Rimini we Włoszech, w planowanych terminach :

 03-17 czerwca 2017 roku

24czerwca – 08 lipca 2017roku

09-23 września 2017 roku

30 września- 14 października 2017 roku we

21 kwietnia – 05 maja 2018 roku


Formularze zgłoszeniowe:

Harmonogram przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego - grupa 1

Harmonogram przygotowania językowego, kulturowego i pedagogicznego - grupa 2

 

 

                                                                                   Koordynator Projektu

                                                                                    Halina Majkowska